Hudební obor

Hudební obor nabízí vzdělávání v přípravném a základním studiu I. a II. stupně. Dítě (žák) je zařazeno do formy studia podle věku, kterého dosáhne k 1. 9. daného roku. Přípravné studium trvá jeden nebo dva roky a je určeno pro děti pětileté a šestileté. Pětileté děti navštěvují Hudební školičku, šestileté děti Přípravnou hudební výchovu.

Základní studium I. stupně trvá sedm let a je určeno pro děti sedmileté a starší, které navštěvují dva povinné předměty: Hru na nástroj a Hudební nauku. Základní studium II. stupně trvá čtyři roky a je určeno pro děti čtrnáctileté a starší, které navštěvují dva povinné předměty: Hru na nástroj a Komorní hru (případně jiný povinně volitelný předmět).

Hudební obor - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Vyučované předměty:

Povinné předměty
Povinně volitelné předměty
Komorní hra / Komorní zpěv
Souborová hra
Orchestrální hra
Sborový zpěv
Nepovinné předměty