Housle

Housle jsou smyčcový nástroj s širokou možností uplatnění v sólové, komorní, orchestrální hře a téměř ve všech druzích souborů lidové hudby na amatérské i profesionální úrovni. Hra na housle klade značné nároky na klíčové kompetence hudební, fyziologické a intelektuální.

Výchovné a vzdělávací strategie podporují individuální přístup k výuce podle schopností žáka.
Housle - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Klimková Drahomíra

Klimková Drahomíra

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Pijáčková Daniela

Pijáčková Daniela, DiS.

Rožnov p. R., Zubří
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Vala Petr

Bc. Vala Petr, DiS.

Rožnov p. R., Hutisko-Solanec
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Zátorská Irena

Zátorská Irena

Rožnov p. R.,
Valašská Bystřice