Umělecké obory

Pro více informací zvolte daný umělecký obor.

Hudební obor

Hudební obor nabízí dětem široké spektrum výuky hry na hudební nástroje, včetně hudební teorie.

Výtvarný obor

Žáci kreslí, malují, modelují, seznamují se s grafickými technikami a dekorativními činnostmi. Rozvíjí se jejich invence a dovednosti.

Taneční obor

Tanec jako pohybová estetika je uměleckou formou, která může ovlivnit mladé lidi po celý jejich budoucí život.

Literárně dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí rozvíjet tvořivost a k jejímu vyjádření používat kultivovaně své tělo i hlas.