Prohlášení o přístupnosti

Zde si můžete přečíst podrobnosti o přístupnosti našeho webu.

Prohlášení o přístupnosti

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.zusroznov.cz.

Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stránky jsou standardně ovladatelné, informace jsou sdělovány srozumitelnou formou. K dispozici je kromě navigace také mapa webu.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 7. 2022 na základě vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tyto internetové stránky spravuje ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm. Cílem je, aby spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail: stonavska@zusroznov.cz.


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz