Zápis žáků

Pro zápis do nového školního roku je třeba vyplnit elektronickou přihlášku a dostavit se k talentové zkoušce. V rámci Hudebního oboru je možné se na konci srpna online zapsat do výukových skupin Přípravného studia a Hudební nauky pomocí aktuálního variabilního symbolu pro platbu školného.