Sborový zpěv

Sborový zpěv - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Vzdělávání v tomto studijním zaměření probíhá buď jako samostatné individuální studium nebo jako volitelný předmět k nástrojové výuce. Pěvecký sbor nacvičuje a následně interpretuje skladby jednoduché (jednohlasé) i těžší (vícehlasé) s nejrozmanitějším hudebním doprovodem.

Umožňuje interpretaci děl nejrůznějších stylů, žánrů a epoch, čímž rozšiřuje jejich hudební a všeobecně kulturní obzor.

Kolektivní činnost vede jedince k podřizování se celku a k hlubšímu vnímání vzájemné odpovědnosti, především pak při veřejném vystoupení.

Základem sborového zpěvu je vzbudit zájem a lásku k této činnosti a vypěstovat návyky kultivovaného sborového projevu zpívaných skladeb.

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. Osmančíková Michaela

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Majerová Terezie

Majerová Terezie

Valašská Bytřice