Varhany

Varhany jsou nástroj klávesový a zároveň vzduchový. Bývají též nazývány nástrojem královským. Hraje se na ně rukama na jednom a více manuálech (klaviaturách) uspořádaných nad sebou a nohama na pedálových klávesách. Hra na varhany oproti hře na klavír rozvíjí navíc koordinaci pohybů rukou a nohou. Nástroj je ovládán také pomocí rejstříků, ty určují barvu a sílu tónů.

Ke hře na varhany musí žák splňovat potřebnou fyzickou dispozici a je nezbytné dosažení zejména technické vyspělosti ve hře na klavír na úrovni 5. ročníku. Proto je nejprve zařazena výuka hry na klavír a poté v 6. ročníku žák začne se studiem hry na varhany. Doporučujeme, aby žák i nadále pokračoval v souběžném studiu hry na klavír, protože je to pro hru na varhany žádoucí a prospěšné.

Podle zájmu žáka je výuka směrována také k nácviku liturgických písní a skladeb určených pro hru při bohoslužebných shromážděních v kostele. Je možné doprovázet také jiný hudební nástroj nebo soubor.

Žák ukončí studium I. i II. stupně absolventským vystoupením ve hře na varhany, absolutorium ze hry na klavír není povinné.

Varhany - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Korbášová Hana

Korbášová Hana, dipl. um.

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Tichá Pavlína

Tichá Pavlína, DiS.

Rožnov p. R.