Trubka

Trubka - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm
Trubka patří mezi nástroje širokého uplatnění v hudbě taneční, jazzové, dechové i symfonické. Žák si v průběhu studia osvojí základy hry na trubku, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Hlavním cílem studia je rozvoj osobnosti žáka a získání odborného vzdělání v takovém rozsahu, aby byl schopen uplatnit se jako dobrý, všestranný a spolehlivý muzikant. Žáci s hlubším zájmem o hudbu a svůj nástroj se můžou dále zdokonalovat ve hře na konzervatořích.

Výuka samotná probíhá v pěkném prostředí dobře vybavené učebny s možností zapůjčení nástroje.

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Blinka Jiří

Blinka Jiří

Horní Bečva, Hutisko-Solanec
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Fusek Stanislav

Valašská Bystřice
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Fojtů Michael

MgA. Fojtů Michael

Horní Bečva, Hutisko-Solanec
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Chomická Petra

Petrová Petra, DiS.

Dolní Bečva, Rožnov p. R.