Violoncello

Violoncello je hudební nástroj používaný nepřetržitě od doby svého vzniku v 16. století a je dodnes považován za nezbytnou součást symfonických i komorních těles, kde plní úlohu basového a doprovodného nástroje. Po celou dobu své existence je také s oblibou vyhledáván jako nástroj sólový, o čemž svědčí široký repertoár, jež mu věnovali skladatelé od baroka po současnost. Pro svůj velký rozsah, zvukové možnosti a paletu barev je rovněž často používán v hudbě populární, folku, rocku, World music apod.

Hra na violoncello rozvíjí v mladém člověku všechny složky jeho hudebních schopností, smysl pro intonaci, rytmus, kvalitu tónu, přirozené frázování i harmonické vnímání a pomáhá také k rozvoji pohybových vlastností, zejména jemné motoriky. Rovněž se podílí na vývoji osobnosti, vede žáka k systematičnosti, cílevědomosti, píli a učí jej vystupovat na veřejnosti. Rozvíjí a rozšiřuje jeho estetické vnímání, vkus a v neposlední řadě také kulturní, sociální a společenský přehled.

Violoncello - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. Pimková Zdeňka

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Kateřina Reková

Rožnov p. R.