Cimbál

Cimbál - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Cimbál je strunný úderný nástroj. Ač jej známe především z folklórního prostředí, kde má své pevné místo v cimbálových muzikách, hrají se na něj všechny hudební styly a žánry.

Od přípravného studia žák pracuje s lidovou písní, technickými cvičeními a drobnými skladbami. Tato práce vede k rozvoji melodicko-harmonického cítění a kultivaci úhozové techniky. Při hře žák rozvíjí nejen jemnou prstovou motoriku, koncentraci, správné pracovní návyky, ale také logickou, mechanickou a sluchovou paměť. Technická a umělecká náročnost je adekvátně stupňována s věkem a schopnostmi žáka.

V případě zájmu může žák pokračovat studiem II. stupně ZUŠ, nebo studiem na konzervatoři a pak vysoké škole.

V průběhu studia jsou žáci zapojeni do akcí konaných Základní uměleckou školou, folklórními soubory, cimbálovými muzikami a OS cimbalistů ČR.

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. art. Dočkalová Bronislava

Rožnov p. R.