Klarinet

Klarinet patří mezi nástroje širokého uplatnění jak v hudbě taneční, jazzové, tak i dechové, symfonické a folklórní.
Žák si v průběhu studia osvojí základy hry na klarinet, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem.

Hlavním cílem studia je rozvoj osobnosti žáka a získání odborného vzdělání v takovém rozsahu, aby byl schopen uplatnit se jako dobrý, všestranný a spolehlivý muzikant. Žáci s hlubším zájmem o hudbu a svůj nástroj, i jako uchazeči o studium na konzervatoři.

Výuka samotná probíhá v pěkném prostředí dobře vybavené učebny s možností zapůjčení nástroje.
Klarinet - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Hřebíčková Martina DiS.

Valašská Bystřice
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Vala Zdeněk

Vala Zdeněk

Rožnov p. R.