Klavír

Klavír - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Klavír je melodicko harmonický strunný klávesový nástroj. Umožňuje zároveň hrát melodickou i harmonickou linku s dynamickým rozlišením. Svým rozsahem a zvukovými možnostmi je schopen napodobit zvuk orchestru. Uplatňuje se nejen jako nástroj sólový, ale i v komorní, taneční, jazzové hudbě a jako nástroj doprovodný k ostatním hudebním nástrojům a zpěvu.

Předmět Hra na klavír obsahuje nejen hru sólovou, ale také čtyřruční, hru z listu, improvizaci, komorní hru a klavírní doprovod.

Prostřednictví hry na klavír žák rozvíjí nejen své hudební vlohy, podněcuje fantazii a citové prožívání, ale trénuje i jemnou motoriku, koordinaci pohybů a schopnost soustředit se. Učí se soustavné práci, překonávání překážek, vystupování na veřejnosti, schopnosti přizpůsobit se a spolupracovat. Při hře používá obě mozkové hemisféry – tvůrčí i logické schopnosti, zapojuje zrak, sluch, hmat, rozšiřuje periferní vidění a procvičuje paměť – logickou, sluchovou, motorickou, mechanickou i fotografickou.

Hra na klavír je ideální prostředek k celkovému rozvoji osobnosti dítěte.

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

MgA. Baslová Veronika

Valašská Bystřice,
Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

MgA. Rašková Beata

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Hauserová Markéta

Hauserová Markéta

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Hužvajová Ludmila

Valašská Bystřice, Zubří
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Kneslová Ivana

Mgr. Kneslová Ivana

Rožnov p. R.

Korbášová Hana, dipl. um.

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mikešková Pavla

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mitášová Adéla

Zubří
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

BcA. Moravcová Jana

Zubří
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. Osmančíková Michaela

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Švandová Monika

Švandová Monika, Dis.

Horní Bečva
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Tomková Alena

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Urbanová Šárka

Bc. Urbanová Šárka

Dolní Bečva
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. Valchář Jiří

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Vrátná Natálie

Zubří