Taneční obor

Taneční obor - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Tanec jako pohybová estetika je uměleckou formou, která může ovlivnit mladé lidi po celý jejich budoucí život. Nejedná se pouze o jednostranné zatížení těla, ale o komplexní výchovný program, který má kompenzační a formativní charakter.

Základem každého tance je správné držení těla. Tomuto držení se děti systematicky učí formou posilovacích cvičení a tanečních her. Během studia se také děti naučí prostorovému cítění, vnímání hudby a orientaci v ní. Toto jsou základní stavební prvky každého tance.

Studium tanečního oboru se dělí na dva stupně. První stupeň má sedm ročníků a druhý čtyři.

Na I. stupni se žáci v předmětu taneční průprava seznámí s vlastním tělem, hudbou a prostorem při rozvíjení těla jako celku. V předmětu základní taneční techniky se seznámí s klasickým, současným a lidovým tancem a ve vyšších ročnících se stepem, tancem na špičkách, sportovními masážemi a dějinami tance.

Na II. stupni se rozvíjejí a prohlubují všechny naučené techniky. V průběhu celého studia jsou žáci klasifikováni. Své dovednosti prezentují na rozličných vystoupeních školy.

Vyučující:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Hofmanová Jana

Hofmanová Jana

Rožnov
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Hofman Petr

Bc. Hofman Petr

Rožnov