Výtvarný obor

Přípravku výtvarného oboru navštěvují děti od 5 let. Výuka probíhá 1x týdně v lekcích o 3 vyučovacích hodinách. Žáci kreslí, malují, modelují, seznamují se s grafickými technikami a dekorativními činnostmi. Rozvíjí se jejich invence a dovednosti.

Základní studium VO (I. stupeň) je 7 leté. Výuka probíhá 1x týdně v lekcích o třech vyučovacích hodinách. Během studia se žáci zdokonalují ve všech výtvarných technikách. Ke kresbě, malbě modelování, grafickým technikám a dekorativním činnostem přibývá malba na sklo, práce s materiálem a výtvarné teorie. Rozvíjí se nadále jejich dovednosti s důrazem na tvůrčí schopnosti, zdokonalují se v kresbě a malbě podle modelu.

Nadané žáky připravujeme k přijímacím zkouškám na střední odborné a umělecké školy. Mnozí žáci přicházejí žádat o přípravu ke zkouškám až na začátku 9. třídy ZŠ, což je již pozdě. Vzhledem k tomu, že talentové zkoušky na SŠ probíhají již na počátku 2. pololetí, je nutné s intenzivní přípravou začít alespoň od počátku 8. třídy ZŠ.

Základní studium VO je završeno absolventskou prací na veřejné výstavě. Na II. stupni je studium čtyřleté a je završeno také absolventskou prací. Kromě dalšího rozvíjení a prohlubování tvůrčích schopností a dovedností připravujeme žáky k talentovým zkouškám na VŠ, např. na PF, FF, architekturu apod.

Samostatným oddělením je modelováni (keramika) se stejným zařazením žáků do ročníků a stejnou hodinovou dotací. Nad rámec běžné školní výuky je výuka dospělých –kresba a malba, v případě zájmu také v modelování (keramika).

Všichni žáci i dospělí platí školné. Materiál i pomůcky poskytuje škola.

Výtvarný obor - ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm

Vyučující výtvarný obor:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Kramolišová Pavla

Mgr. Kramolišová Pavla

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. Chytková Judita

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. Mynářová Jana

Rožnov p. R.
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - Beníčková Pavla

MgA. Beníčková Pavla

Rožnov p. R.

Keramika:

ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm - avatar

Mgr. Mynářová Jana

Rožnov p. R.