Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R.

Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., z.s. je občanské sdružení založené 14. 10. 1991 se záměrem podporovat zapojení co nejširšího počtu dětí, mládeže, ale i dospělých do aktivní i pasivní účasti v kultuře (především vážné hudby, divadla, klasického tance a výtvarného umění) v době volného času.

Za tímto účelem:

  • všestranně podporuje činnost Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm (dále ZUŠ)
  • pomáhá pořádat soutěže pro žáky ZUŠ v jednotlivých oborech a pro další mladé umělce
  • vytváří podmínky pro co nejširší uplatnění dětského uměleckého projevu žáků ZUŠ na veřejnosti
  • spolupořádá výchovné koncerty pro žáky základních škol na Rožnovsku
  • všestranně podporuje a organizuje vznik a další rozvoj orchestrů, sborů, komorních a divadelních souborů
  • spolupořádá koncerty, výstavy, přehlídky a festivaly, besedy a krajinářské kurzy a organizuje zájezdy na podobné akce


Stanovy Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R. [PDF/0,1 MB]


Kontakt

Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., z.s.

Pionýrská 20

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO 62335375

tel: 571 751 455, 607 692 635

účet sdružení: 286615608/0300 vedený u Poštovní spořitelny Rožnov p. R.

ID datové schránky: dbp595b


Jak nás můžete podpořit

  • vaším aktivním vstoupením do našeho sdružení. Přihlášku do sdružení si můžete vyzvednout v kanceláři ZUŠ.
  • finančně, budeme vděčni za každý (i malý) finanční příspěvek. Finanční dar sdružení můžete předat třídnímu učiteli dítěte a nebo ho můžete zaslat na účet sdružení. Připomínáme možnost odečíst si příslušnou částku daru od základu daně při ročním zúčtování (§15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu). Součet darů však musí přesáhnout 1000,- Kč za rok.


Výkonná rada

předseda sdružení: Karel Gardaš

jednatel sdružení: Antonín Rozsypal

pokladník: Jarmila Fabiánová